Rise for Youth

 

 

Tayo’y bumangon at umusbong
para sa magandang trabaho at kinabukasan!

Hasain ang iyong abilidad sa:
✅ leadership
✅ community development
✅ employability skills
Sama-sama nating tahakin ang masaganang hanapbuhay!

Ang RISE for Youth program ay magseserbisyo
sa 270 000 na nangagailangan at nanganganib na kabataan.

Sa paanong paraan nating maaabot ito?

Sa paghasa ng abilidad ng 50 RISE Scholars, mga kabataang pinakanangangailangan sa lahat.

Sa pagbibigay ng 1 050 na

hanapbuhay sa 4 na lungsod:

Manila, Cebu, Dumaguete,Baguio.

Sa pagsuporta sa mahigit 270 000

na kabataan sa kanilang paghahanap

ng trabaho sa online campaign.

Sumali at mag-imbita ng mga tropa sa ating FB group community.

Training at internship program ng 50 RISE scholars.

Maging parte sa magaganap na
Job Fair Caravan.

RISE For Youth TV Features

Mornings with GMA Regional TV – Makesense Saludo sa Kababaihan

GMA Regional TV Live – ‘Makesense’ Diversity & Inclusion in the Workplace – Visayas

Partner Organizations

FAQ

Basta’t ikaw ay kabataang may adhikaing magkaroon ng magandang trabaho at kinabukasan, pwedeng-pwede kang maging parte ng program na ito!

Makakakuha ka ng mga updates at announcements sa Facebook page ng makesense at sa website na ito.

Pwedeng-pwede! I-invite lamang sila sa ating Facebook group.